Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Prioriteiten in preventie 2012 - 2015 (2012)

De grootste gezondheidswinst in Nederland is te behalen door preventie – niet door nog meer en duurdere behandelingen. En binnen preventie is leefstijl weer cruciaal. Het veranderen van leefstijl vergt een lange termijnvisie, lange adem en geld. De landelijke thema-instituten NISB, Rutgers WPF, Soa Aids Nederland, Stivoro, VeiligheidNL (Voorheen Consument en Veiligheid), Voedingscentrum, Trimbos-instituut – verenigd in het Landelijk Overleg Thema-instituten – hebben een notitie opgesteld waarin zij aangeven welke prioriteiten zij zien in de komende jaren.

Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Rutgers WPF, Stivoro, VeiligheidNL, Voedingscentrum, & Trimbos-instituut (2012). Prioriteiten in preventie 2012 - 2015. Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i).

Omschrijving