Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Product in praktijk (2018)

drie casestudies naar de VSK-programmaonderdelen procesbegeleiding, trainer-/coachbegeleiding en aanpak ouderproblematiek

In dit document zijn drie casestudies gebundeld. Deze studies zijn een toevoeging aan de VSK (veilig sportklimaat) Monitor 2018. Met het aflopen van het VSK-programma na 2018 ontstond de behoefte aan meer kennis over de implementatie van VSK producten in de praktijk. Voor de laatste editie van de monitor zijn daarom drie casestudies uitgevoerd naar de praktische uitwerking van interventies bij verenigingen. Dit zijn procesbegeleiding, het traject Coach-de-Coach en de ouderaanpak binnen VSK.

Het doel van elke studie was om beter te begrijpen wat de opzet en uitvoering van de interventie in de praktijk betekent. Hierdoor wordt meer zicht verkregen op de elementen die een rol spelen en in welke mate deze wel of niet tot duurzame effecten leiden. Bij het werken aan een veilig sportklimaat zijn partijen op verschillende niveaus betrokken. 

Literatuurverwijzing: Reitsma, M., Hoeijmakers, R., Hermens, N. J., Claringbould, I., & Romijn, D. (2018). Product in praktijk: drie casestudies naar de VSK-programmaonderdelen procesbegeleiding, trainer-/coachbegeleiding en aanpak ouderproblematiek. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WSN-TB-0010 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-594 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving