Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Programmalijn zorg (1996)

strategisch plan 1996-1997

Notitie die past in het beleidsdocument van de sector sport & gezondheid van NOC*NSF. Aandacht gaat daarbij uit naar de twee programmalijnen binnen de sector; waarbij lijn 1 meer gericht is op gezondheidsbevordering en preventie en lijn 2 zich meer op de (sportgezondheids)zorg richt.

Literatuurverwijzing: Molleman, G., & Backx, F.J.G. (1996). Programmalijn zorg: strategisch plan 1996-1997. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-TB-0009 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving