Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Raak geschoten? (2014)

een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal

Supportersgeweld en -overlast is een onderwerp dat al lange tijd in de maatschappelijke en beleidsmatige belangstelling staat. Naast de aard, omvang en ontwikkeling van incidenten rondom het voetbal staat in dit onderzoek vooral de aanpak centraal. Om supportersgeweld en -overlast te beperken en tegen te gaan, staat de overheid en andere betrokken partijen een grote verscheidenheid aan maatregelen ter beschikking. In dit onderzoek zijn deze voetbalmaatregelen geïnventariseerd en is nagegaan wat de werking van deze maatregelen is. Uniek aan het onderzoek is dat niet alleen met professionals is gesproken over de werking van maatregelen, maar dat ook de mening en ervaring van supporters uitgebreid aan bod komen. Op basis van de bevindingen worden aandachtspunten voor het toekomstige voetbalveiligheidsbeleid gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Ferwerda, H., Ham, T. van, Appelman, T., & Bremmers, B. (2014). Raak geschoten?: een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal. Arnhem: Bureau Beke.

Omschrijving