Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Rapport nulmeting Sportplan Brabant 2012 (2012)

deelonderzoeken talentontwikkeling/topsport (=B6) en gehandicaptensport (=B7)

In het Sportplan Brabant 2016 (Sportplan) van de provincie Noord-Brabant is aangegeven dat het Mulier Instituut de doelen, prestaties en beoogde effecten van het Sportplan gaat monitoren. De eerste stap van deze monitoring is het verrichten van een nulmeting. In de onderzoeksopzet van het Mulier Instituut is een aantal deelonderzoeken opgenomen dat door een aantal partners (het PON, het Vrijetijdshuis Brabant en Sportservice Noord-Brabant (Sportservice) Olympisch Netwerk Brabant (ONB)) wordt uitgevoerd. Dit rapport bevat de resultaten van de twee onderzoeken die Sportservice/ONB heeft uitgevoerd. De provincie Noord-Brabant heeft Sportservice/ONB gevraagd de deelonderzoeken B6 (talentontwikkeling/topsport) en B7 (gehandicaptensport) te verrichten. De nulmeting is zoveel mogelijk gericht op de actuele stand van zaken rondom de onderwerpen uit het Sportplan. Hierbij is uitgegaan van een nulsituatie op 1 januari 2012 (de start van het Sportplan). Gedurende de looptijd van het Sportplan (tot 2016) investeert de provincie Noord-Brabant in de Brabantse sport, onder andere om de sportinfrastructuur in Brabant te versterken. Met behulp van de uitkomsten van de nulmeting kan in deze periode worden gekeken of er vorderingen worden gemaakt en in 2016 of de geplande resultaten zijn behaald. Dit rapport bestaat uit een beschrijving van de twee deelonderzoeken. In hoofdstuk 2 is de opzet van onderzoek B6 naar talentontwikkeling/topsport in Brabant beschreven. De resultaten en conclusies hiervan staan weergegeven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de opzet van onderzoek B7 naar gehandicaptensport in Brabant. De resultaten hiervan staan vermeld in hoofdstuk 5, net als de conclusies.

Literatuurverwijzing: Visser, J., & Doesborgh, M. (2012). Rapport nulmeting Sportplan Brabant 2012: deelonderzoeken talentontwikkeling/topsport (=B6) en gehandicaptensport (=B7). Goirle: Sportservice Noord-Brabant.

Omschrijving