Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Rapportage ouderen 1998 (1999)

In deze publicatie worden verschillende aspecten van de leefsituatie van ouderen beschreven: de arbeidsmarktpositie, financiële situatie, woonomstandigheden, gezondheid en het gebruik van zorgvoorzieningen. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de omvang en gevolgen van psychische klachten, zoals depressies en dementie. De maatschappelijke participatie vormt eveneens een belangrijk onderdeel. De mate waarin ouderen actief zijn in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of informele hulp wordt in kaart gebracht, evenals de belemmeringen die zij hierbij ervaren. Tot slot wordt aandacht geschonken aan de ouderen uit de minderheden. Hun woonsituatie, gezondheid en zorggebruik worden vergeleken met die van autochtone ouderen. Deze editie is de vierde in de reeks ouderenrapportages die het Sociaal en Cultureel Planbureau vervaardigt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Literatuurverwijzing: Klerk, M.M.Y. de, & Timmermans, J.M. (1999). Rapportage ouderen 1998. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut OUDE-0007-3 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving