Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Recessiepeiling gemeenten 2013 (2013)

doorwerking economische recessie op gemeentelijk sportbudget

Auteur(s): Remco Hoekman

Deze publicatie betreft de ‘Recessiepeiling gemeenten 2013’, die het Mulier Instituut in juni van dit jaar in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft uitgevoerd. 169 sportambtenaren van evenzoveel gemeenten hebben ten behoeve van dit onderzoek een online vragenlijst ingevuld over de doorwerking van de economische recessie op het sportbeleid en het sportbudget in de eigen gemeente. Deze vragenlijst was in grote lijnen vergelijkbaar met de vragenlijst die in 2010 is gehanteerd bij een eerdere recessiepeiling (Hoekman, 2010). Hierdoor is het mogelijk om de uitkomsten van beide metingen te vergelijken.

Literatuurverwijzing: Hoekman, R. (2013). Recessiepeiling gemeenten 2013: doorwerking economische recessie op gemeentelijk sportbudget. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEME-TB-0016 Beschikbaar
Mulier instituut SPON-TB-0002 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-293 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving