Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Richtlijn onderzoek leefstijl en vitaliteit (2015)

richtlijn voor het meten van het effect van sportevenementen op leefstijl en vitaliteit

Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin er effecten optreden op het vlak van leefstijl en vitaliteit. De focus ligt hierbij primair op de doelgroepen deelnemers en bezoekers. Uitgangspunt is het streven naar het in kaart brengen van een korte reeks van indicatoren die relatief eenvoudig gemeten kunnen worden. Daarnaast biedt deze richtlijn een handvat voor interviews met de evenementenorganisator (en andere betrokken), die waardevol kunnen zijn om inzicht te krijgen in voorwaarden en omstandigheden die (niet) hebben bijgedragen aan het realiseren van positieve effecten. Bovendien is er in dit rapport een inspiratielijst voor de organisator opgenomen om positieve effecten op het vlak van leefstijl en vitaliteit te verwezenlijken.

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Strijk, J. (2015). Richtlijn onderzoek leefstijl en vitaliteit: richtlijn voor het meten van het effect van sportevenementen op leefstijl en vitaliteit. Werkgroep Evaluatie Sportevenementen.

Omschrijving