Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Richtlijnen voor een procesevaluatie van sport- en beweeginterventies (2021)

Een procesevaluatie levert je inzicht op in het verloop en de uitvoering van je interventie. Je ontdekt de sterke- en minder sterke punten, bevorderende- en belemmerende factoren en ook de ervaringen van de gebruikers met je interventie. Met deze input kan je werken aan kwaliteitsverbetering van je interventie. Dit is de reden dat een procesevaluatie een verplicht onderdeel is in het erkenningstraject. Dit document biedt handvatten voor het opzetten en de verslaglegging van een procesevaluatie en is gebaseerd op de factsheet van Movisie. De factsheet van Movisie biedt meer achtergrondinformatie over de procesevaluatie.

 

Bekijk ook Het Plan van aanpak procesevaluatie

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen (2021). Richtlijnen voor een procesevaluatie van sport- en beweeginterventies. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving