Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Risicofactoren van verdrinking in Nederland (2019)

In dit onderzoek is op basis van verschillende databronnen in kaart gebracht wat de risicofactoren voor verdrinking in Nederland zijn. Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

  • Wie zijn slachtoffer van verdrinking (o.b.v. leeftijd, geslacht, herkomst, gezondheid)?
  • Welke activiteiten vormen een risico voor verdrinking?
  • In welke omgeving verdrinken mensen?

Op basis van LBZ-data over de periode 2010-2017 zijn de risicofactoren bij 1.825 drenkelingen geanalyseerd (waarvan ruim 10 procent om een dodelijke verdrinking gaat). LIS registreerde in dezelfde periode 203 drenkelingen (met ruim 25 procent dodelijke verdrinkingen). De media rapporteerden in een periode van vier jaar (2015 – 2018), 657 verdrinkingsongevallen, waarin 744 drenkelingen zijn gerapporteerd. In drie kwart van de gevallen gaat het om verdrinkingen met een dodelijke afloop. 

Literatuurverwijzing: Floor, C., Eriks, M., & Collard, D.C.M. (2019). Risicofactoren van verdrinking in Nederland. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-TB-0014 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-629 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving