Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Rugby op school (2011)

stoer en sportief, spelen met ovale ballen

Rugby heeft het imago van een fysieke, ruige sport. Voor mensen die de sport niet kennen lijkt het soms ongecontroleerd. Het tegendeel is echter waar. Juist omdat lichamelijk contact onvermijdelijk is, zijn er duidelijke spelregels vastgelegd, waarin de veiligheid van de spelers wordt gewaarborgd. Dit alles leidt ertoe dat de rugbycultuur zich kenmerkt door een hoog sportiviteitgehalte en ruime aandacht voor respect. Dit zijn ook belangrijke waarden binnen bewegingsonderwijs op school.

Literatuurverwijzing: Danton, A., & Danton, D. (2011, 27 mei). Rugby op school: stoer en sportief, spelen met ovale ballen. Lichamelijke opvoeding 99 (pp. 25-27)