Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor buitensport in Arnhem (2017)

een vraag-aanbodanalyse van buitensportvoorzieningen in 2016, 2025 en 2030

De gemeente Arnhem wenst over inzicht te beschikken in de huidige en toekomstige behoefte aan buitensportruimte en hoe dit zich tot het aanbod verhoudt. Deze rapportage, opgesteld door het Mulier instituut in opdracht van de gemeente Arnhem, maakt duidelijk in hoeverre het aanbod van buitensportaccommodaties aansluit bij de behoefte van de inwoners van Arnhem, voor nu en in de toekomst.

Het onderzoek maakt inzichtelijk wat de huidige vraag is naar gemeentelijke buitensportvoorzieningen voor voetbal, hockey, honk- en softbal, korfbal, tennis, rugby en atletiek. Door confrontatie met het aanwezige aanbod, wordt duidelijk of, en in welke mate, in Arnhem tekorten dan wel overschotten bij een of meer typen voorzieningen bestaan. Op basis van te voorziene demografische ontwikkelingen richting 2030, ontwikkelingen in de landelijke sportdeelname en ledenontwikkelingen bij de verenigingen, wordt bepaald of, en in welke mate, de vraag naar voorzieningen verandert en wat daarvan de implicaties zijn voor de verhouding met het bestaande aanbod.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Vanwege de omvang van de voetbalsport in de gemeente Arnhem, wordt in hoofdstuk 3 de ruimtebehoefte voor voetbal apart van de andere buitensporten behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op ruimtebehoefte voor de andere buitensporten.

Literatuurverwijzing: Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Schadenberg, B. (2017). Ruimte voor buitensport in Arnhem: een vraag-aanbodanalyse van buitensportvoorzieningen in 2016, 2025 en 2030. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0022 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-740 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving