Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor georganiseerde sport in Den Haag (2020)

een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019-2040)

Auteur(s): Björn Schadenberg

De druk op de beschikbare ruimte in Den Haag is de afgelopen jaren flink toegenomen door de groeiende bevolking. Sportvelden hebben in de gemeente plaats moeten maken voor woningbouw. De verwachting is dat het aantal inwoners van Den Haag tot en met 2040 door zal blijven groeien, met een nog grotere druk op de ruimte als gevolg.

De gemeente Den Haag heeft om deze reden behoefte aan inzichten in de ontwikkeling in de vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties voor de georganiseerde sport, om zodoende een voldoende aanbod aan sport- en beweegruimte in de gemeente te realiseren.

De gemeente Den Haag heeft het Mulier instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar hoe zich het huidige aanbod aan binnen- en buitensportruimte verhoudt tot de huidige (2019) en toekomstige (2030 en 2040) behoefte in Den Haag.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en prognoses, die relevant zijn bij de sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportaccommodaties, waar in hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties centraal staan. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksvragen beantwoord en worden de resultaten beschouwd.

Literatuurverwijzing: Schadenberg, B. (2020). Ruimte voor georganiseerde sport in Den Haag: een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019-2040). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0022 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-707 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving