Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor sport in Zoetermeer (2020)

de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties op wijkniveau

Auteur(s): Björn Schadenberg

Als reactie op de druk op de woningmarkt in Zoetermeer, heeft de gemeente Zoetermeer in 2018 de Versnellingsagenda Woningbouw vastgesteld. Voorliggend rapport opgesteld door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Zoetermeer geeft inzicht in de implicaties van de aanvullende woningbouw (schaalsprong) op de behoefte aan sportaccommodaties op wijkniveau in 2031.

Dit rapport is een addendum op het rapport van het Mulier Instituut, opgesteld in 2020 in opdracht van de gemeente Zoetermeer. In het rapport uit 2020 is de situatie in Zoetermeer uitgebreider behandeld. 

Literatuurverwijzing: Schadenberg, B. (2020). Ruimte voor sport in Zoetermeer: de gevolgen van de schaalsprong op de behoefte aan sportaccommodaties op wijkniveau. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0024 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-775 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving