Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimtelijke en financiële determinanten van sporten, bewegen en sedentair gedrag (2012)

verkenning van de literatuur en cijfers uit twee Nederlandse studies

In dit briefrapport is door het RIVM aan de hand van de internationale literatuur in kaart gebracht wat er bekend is over ruimtelijke en financiële determinanten van lichamelijke activiteit (sporten en bewegen) en sedentair gedrag. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de directie Sport van het Ministerie van VWS. Om meer inzicht te krijgen in de Nederlandse situatie zijn ook de conclusies uit een aantal (individuele) Nederlandse studies in dit rapport opgenomen. Daarnaast is in twee Nederlandse studies bekeken hoe vaak een aantal omgevingskenmerken en kosten als belemmering worden ervaren om te sporten en/of te bewegen. Het blijkt dat er nog weinig (internationale) gegevens zijn over ruimtelijke en financiële determinanten van sporten en bewegen bij specifieke subgroepen van de bevolking zoals genoemd in dit rapport. Er is een groot hiaat in kennis over mogelijke determinanten van sedentair gedrag.

Literatuurverwijzing: Milder, I.E.J., Cloostermans, L., Dool, R. van den, Preller, L., & Wendel-Vos, G.C.W. (2012). Ruimtelijke en financiële determinanten van sporten, bewegen en sedentair gedrag: verkenning van de literatuur en cijfers uit twee Nederlandse studies. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving