Spring naar content
Terug naar de kennisbank

"Running the business and changing the business" (2014)

een kwalitatief onderzoek naar besluitvorming binnen sportverenigingen

Auteur(s): Denise Baars

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke eigenschappen (van een sportvereniging) zijn van invloed op het besluitvormingsproces met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing bij sportverenigingen? Het onderzoek is kwalitatief van aard en is uitgevoerd aan de hand van een casestudie. Er zijn twee casussen belicht: één vereniging die zich nog bevindt in het besluitvormingsproces en één vereniging die de bestuurlijke vernieuwing al ingevoerd heeft. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een literatuurstudie, interviews, observaties en documentanalyse.

Literatuurverwijzing: Baars, D.J.M. (2014). "Running the business and changing the business": een kwalitatief onderzoek naar besluitvorming binnen sportverenigingen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving