Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen brengen we Veendam in beweging (2021)

sportnota 2021-2026

De uitgangspunten van het sportbeleid voor de periode 2021-2026 zijn:
• Behouden van voldoende en kwalitatief goede en toegankelijke sportvoorzieningen evenredig verspreid door de gemeente;
• Ondersteunen van verenigingen en vrijwilligers zodat zij in staat zijn om op eigen kracht de sport aan te bieden aan leden en potentiele leden;
• Stimuleren en ondersteunen van sportevenementen;
• Stimuleren van (inactieve) inwoners om (meer) te gaan bewegen;
• Optimaal benutten van het Leer- en Sportpark de Langeleegte.

Literatuurverwijzing: (2021). Samen brengen we Veendam in beweging: sportnota 2021-2026. Veendam: Gemeente Veendam.

Omschrijving