Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen maken we de stad gezond en actief (2019)

beleidskader sport en gezondheid Leiden 2019-2023

Met dit beleidskader stelt de gemeente Leiden de kaders vast voor het sport- en gezondheidsbeleid voor de periode 2019-2023. Ze maakt duidelijk waar de thema’s gezondheid en sport elkaar versterken en welke beleidsdoelen op zichzelf staan. De gemeente heeft gekozen voor een integraal beleidskader sport en gezondheid omdat gezondheid, sporten , bewegen en spelen elkaar duidelijk beïnvloeden. 

Literatuurverwijzing: (2019). Samen maken we de stad gezond en actief: beleidskader sport en gezondheid Leiden 2019-2023. Leiden: Gemeente Leiden.

Omschrijving