Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen naar een beweegvriendelijker omgeving (2020)

zet de beweegvriendelijke omgeving vandaag nog op de kaart bij andere beleidsdomeinen

In dit artikel gaan de auteurs, onderzoekers bij het Mulier Instituut, in op wat nodig is om een omgeving beweegvriendelijker te maken. Hoe kan dit lokaal ingepast worden met oog voor de wensen van de lokale sporters en bijna-sporters? Daarbij kijken ze specifiek naar de rol die lokale omgevingsvisies kunnen spelen bij het vormgeven van een beweegvriendelijker leefomgeving.

Het artikel is gepubliceerd in het vaktijdschrift Sport & Strategie van oktober 2020.

Literatuurverwijzing: Prins, R.G., & Stevens, V. (2020, oktober). Samen naar een beweegvriendelijker omgeving: zet de beweegvriendelijke omgeving vandaag nog op de kaart bij andere beleidsdomeinen. Sport & Strategie 14 (pp. 28-29)

Omschrijving