Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen scholen (2013)

ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

In dit onderzoek komen twee beleidslijnen bij elkaar; versterking van de samenwerking tussen ouders en scholen enerzijds, en verhoging van het prestatieniveau en bevordering van excellentie in het Nederlandse onderwijs anderzijds. Hierop kan samenwerking tussen ouders en scholen een positieve invloed hebben. Het onderzoek brengt in kaart hoe ouders denken over het verhogen van het prestatieniveau en het bevorderen van excellentie, hoe ouders aankijken tegen de samenwerking met scholen en hoe de samenwerking tussen ouders en scholen in de praktijk verloopt. Daarnaast is onderzoek hoe ouders denken over opvoedingsdoelen. Het onderzoek richt zich op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en gaat uit van twee soorten gegevens: een enquête onder ouders van leerlingen en studenten in deze onderwijssectoren en focusgroepgesprekken met leraren, schoolleiders en managers.

Literatuurverwijzing: Herweijer, L., Vogels, R., & Andriessen, I. (2013). Samen scholen: ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Omschrijving