Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen voor sportiviteit en respect (2010)

analyse spel- en gedragsregels

In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Naast de elf bonden is ook NOC*NSF één van de partners. De monitoring van dit landelijke programma wordt verricht door het W.J.H. Mulier instituut. De onderzoeksopzet van het Mulier Instituut bestaat uit verschillende onderdelen. Eén van de onderdelen betreft de ‘Analyse van spel- en gedragsregels’. Deze rapportage is een verslag van de analyse van spel- en gedragsregels en bevat de belangrijkste bevindingen. Er zijn elf interviews gehouden met vertegenwoordigers van sportbonden en ook is met de bonden een interactieve werksessie gehouden. Resultaten van zowel de interviews als de werksessie vormen de input voor deze rapportage.

Literatuurverwijzing: Steenbergen, J., Hilhorst, J., Sluis, A. van der, & Gijsbers, M. (2010). Samen voor sportiviteit en respect: analyse spel- en gedragsregels. Nijmegen: Kennispraktijk - voor sport, onderwijs, onderwijs & gezondheid.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving