Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen werken aan sportieve en vitale inwoners (2018)

sport- en beweegvisie gemeente Tytsjerksteradiel 2018-2025

Het beleid heeft de volgende 13 speerpunten:

 1. Sport en bewegen in het onderwijs
 2. Jeugd van 4 t/m 17 jaar voldoet aan beweegnorm
 3. Sport en bewegen voor niet of minder actieve inwoners
 4. Stimuleren gehandicaptensport 
 5. Versterken sport- en beweegaanbieders
 6. Sport- en beweegevenementen
 7. Kwalitatief goede, voldoende en goede spreiding sportaccommodaties
 8. Nieuwe tarievenstructuur gemeentelijke sportaccommodaties 
 9. Beweegvriendelijke openbare ruimte
 10. Samenwerken en communicatie
 11. Sportstimuleringsproject ‘High Five
 12. Sport en bewegen integreren in andere beleidsterreinen
 13. Actualiseren subsidieregels t.a.v. sport en bewegen
Literatuurverwijzing: (2018). Samen werken aan sportieve en vitale inwoners: sport- en beweegvisie gemeente Tytsjerksteradiel 2018-2025. Tytsjerksteradiel: Gemeente Tytsjerksteradiel.

Omschrijving