Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenleven met verschillen (2012)

signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten

In dit onderzoek is met een nieuw ontwikkeld signaleringsinstrument gemeten in hoeverre spanningen en vertrouwen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten voorkomen. In een verdiepend onderzoek in vijftien Amsterdamse buurten is nagegaan wat de oorzaken van deze spanningen zijn en hoe die kunnen worden weggenomen. Hoe kan het vertrouwen vergroot worden? Deze vijftien buurten liggen in vijf stadsdelen: Nieuw-West, West, Oost, Zuid en Zuidoost.

Literatuurverwijzing: Broekhuizen, J., & Wonderen, R. van (2012). Samenleven met verschillen: signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Omschrijving