Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenspel rendeert in Flevoland (2018)

actualisatie sportnota Provincie Flevoland + uitvoeringsprogramma

Het huidige provinciaal Sportbeleid is in 2013 vastgesteld en uitgewerkt in de sportnota 2013 – 2016 ‘Sportbeleid dat rendeert in Flevoland’. Dit beleid bestaat uit vier onderdelen:

  1. Topsport & talentontwikkeling
  2. kernsporten
  3. sportevenementen en
  4. aangepast sporten

Deze onderdelen zijn ook voor het toekomstige Sportbeleid nog relevant. 

Literatuurverwijzing: (2018). Samenspel rendeert in Flevoland: actualisatie sportnota Provincie Flevoland + uitvoeringsprogramma. Lelystad: Provincie Flevoland.

Omschrijving