Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerken (2009)

een kunst, een kracht, bijlagen

Bijlagenboek behorende bij Samenwerken : een kunst, een kracht. In het kader van een afstudeeropdracht bij NISB heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van good practices voor de doelgroepen astma/COPD en depressie.

Doel van de inventarisatie is om gehoor te geven aan de kennisbehoefte van eerstelijna zorgprofessionals in Nederland. Dit wordt gedaan door middel van good practice beschrijvingen, een weergave van succes- en faalfactoren, tips en inzicht in specifieke kenmerken van de doelgroepen.

Literatuurverwijzing: Plantinga, M., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2009). Samenwerken: een kunst, een kracht, bijlagen. Marije Plantinga.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-0148 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving