Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerken als indicator van het ontwikkelen van sociale vaardigheden (2013)

Vanuit gedaan onderzoek naar de bijdrage van docenten bewegingsonderwijs ten aanzien van de sociale en morele ontwikkeling van hun leerlingen wordt in dit artikel ingezoomd op een deel van dat onderzoek, namelijk het ontwikkelen van samenwerken van leerlingen door de docent bewegingsonderwijs. Hoe geeft de docent bewegingsonderwijs betekenis aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden van zijn of haar leerlingen en in het bijzonder aan het samenwerken.

Literatuurverwijzing: Jacobs, F.M., & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Samenwerken als indicator van het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Omschrijving