Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerken is mensenwerk (2012)

onderzoek naar (duurzame) samenwerking in projecten Buurt-Onderwijs-Sport

Dit onderzoek naar samenwerken in het kader van de BOS-impuls is uitgevoerd onder de hoede van het Lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dit lectoraat heeft contact gezocht met NISB om onderzoek te laten verrichten naar samenwerking binnen lopende BOS-projecten. Daaruit kan lering worden getrokken voor het (toekomstige) werk van hbo-studenten in de studierichting S&B Sportmanagement. De volgende beschrijving geeft de relevantie van het onderzoek weer: het verrichten van onderzoek naar samenwerking binnen lopende BOS-projecten om toepasbare kennis te ontwikkelen voor toekomstige hbo S&B beroepsbeoefenaren van de Hogeschool Windesheim.

Literatuurverwijzing: Dijk, D. van, Hoyng, J., & Cotterink, R. (2012). Samenwerken is mensenwerk: onderzoek naar (duurzame) samenwerking in projecten Buurt-Onderwijs-Sport. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SAME-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut BOS-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving