Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerken is samen sterker (2008)

eindrapportage Alliantie School & Sport 2005 - 2008

Deze eindrapportage heeft tot doel verantwoording af te leggen over de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten van de Alliantie School & Sport vanaf juni 2005 tot en met oktober 2008. De Impuls Brede school sport en cultuur is het uiteindelijke resultaat waarover OCW, VWS, NOC*NSF, VBS (namens Onderwijs besturenorganisaties), cultuurformatie en VNG bestuurlijke afspraken hebben gemaakt voor de realisatie van 2500 fte combinatiefuncties. Een geweldige impuls voor het stimuleren van meer bewegen voor alle jongeren.

Literatuurverwijzing: Kusters, J.J.M., & Rosenboom, A. (2008). Samenwerken is samen sterker: eindrapportage Alliantie School & Sport 2005 - 2008. Den Haag: Alliantie School & Sport.

Omschrijving