Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerken op wijkniveau (2018)

Auteur(s): Bart van Wensen

Vaksecties bewegingsonderwijs zijn zeldzaam in het basisonderwijs. Scholen zijn vaak te klein, hebben weinig ingeroosterde gymuren of zelfs helemaal geen vakleerkracht in dienst. Veel collega’s staan er daarom alleen voor op hun school. Vakinhoudelijke samenwerking is echter wel degelijk mogelijk. Misschien niet altijd binnen de eigen schoolmuren, maar door kennis, middelen, netwerk en ervaring te bundelen kan er op wijkniveau veel bereikt worden. Wat vraagt een dergelijke samenwerking en wat levert het de vakleerkrachten, scholen, leerlingen en de wijk/gemeente op? Voor docenten die buiten de grootstedelijke gebieden werken; dit artikel is ook op gemeentelijk niveau toepasbaar.

Literatuurverwijzing: Wensen, B. van (2018, mei). Samenwerken op wijkniveau.

Omschrijving