Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerkend leren in de praktijk (2013)

Leren samenwerken is een belangrijk onderwerp in de lessen op school. In een artikel elders in dit blad (samenwerkend leren in de les) wordt het samenwerkend leren besproken op basis van handreikingen beschreven in een APS uitgave. In dit artikel wordt stilgestaan bij praktische voorbeelden van samenwerkend leren: hoe doe je dat?

Literatuurverwijzing: Massink, M., & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Samenwerkend leren in de praktijk.

Omschrijving