Spring naar content
Terug naar de kennisbank

School, bewegen en sport (2011)

onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen, samenvatting en slotbeschouwing

Het onderzoek School, Bewegen en Sport richt zich op de betekenis van de school voor het beweeg- en sportgedrag van schoolgaande kinderen. Er is nog niet veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat de schoolomgeving ertoe bijdraagt dat jongeren actief worden. School, Bewegen en Sport brengt daar verandering in. Deze publicatie is de samenvatting en de slotbeschouwing van het onderzoek.

Literatuurverwijzing: Stuij, M., Wisse, E., Mossel, G. van, Lucassen, J.M.H., & Dool, R. van den (2011). School, bewegen en sport: onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen, samenvatting en slotbeschouwing. Den Bosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO OSPO-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving