Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Schoolgaande atletiekverenigingen (2011)

Auteur(s): Dorien van der Burg

In de Lichamelijke Opvoeding van april 2010 beschreef projectleider Jorg Radstake het project Sportaanbod voor het onderwijs met in deze LO een update op pag. 36. Doelstelling van het project is meer jongeren te laten sporten en bewegen door een goede samenwerking tussen sport en onderwijs te realiseren. De Atletiekunie is één van de negentien participerende sportbonden in het project. Het afgelopen jaar heeft de Atletiekunie in het kader van dit project onder andere gewerkt aan het ontwikkelen van materiaal om atletiekverenigingen te ondersteunen om met scholen samen te werken.

In dit artikel een korte toelichting op dit materiaal.

Literatuurverwijzing: Burg, D. van der (2011, 29 april). Schoolgaande atletiekverenigingen. Lichamelijke opvoeding 99 (pp. 24-27)