Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Schoolzwemmen 2016 (2016)

factsheet 2016/11

Auteur(s): Corry Floor

Sinds 1985 is schoolzwemmen niet meer door de Rijksoverheid verplicht gesteld. De verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van kinderen ligt in eerste instantie bij de ouders. (Basis)scholen hebben geen officiële verplichting om schoolzwemmen aan te bieden. Zij kunnen er echter wel zelf voor kiezen het aan te bieden, al dan niet met subsidie vanuit de gemeente. Om de huidige situatie omtrent schoolzwemmen in kaart te brengen, heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan onder basisscholen in Nederland. Schoolzwemmen wordt door steeds minder basisscholen aangeboden. De G3 is, qua percentage scholen dat schoolzwemmen aanbiedt, een uitzondering op de rest van de gemeenten. 11 procent van de scholen die nu schoolzwemmen aanbiedt, geeft daarnaast aan van plan te zijn het af te schaffen. Belangrijkste motief hiervoor is dat schoolzwemmen ten koste gaat van andere vakken.   

Literatuurverwijzing: Floor, C. (2016). Schoolzwemmen 2016: factsheet 2016/11. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving