Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk (2009)

een studie naar het gebruik en de effecten van moderne trapveldjes

De afgelopen jaren zijn op talrijke plaatsen in het land Cruyff Courts aangelegd. Anno mei 2009 zijn er 96 van dergelijke ‘chic aangeklede trapveldjes’, waarvan 87 in Nederland, verdeeld over 53 verschillende dorpen en steden. Waar voetbalverenigingen verplaatst worden naar de rand van de stad, brengen Cruyff Courts de voetbalsport wederom terug in de wijk. Jongeren worden weer verleid om in beweging te komen, buurtgenoten om met elkaar in contact te treden. Cruyff Courts vormen een middel om de wijk weer leefbaar te maken en de jeugd weer gezond. Het Mulier Instituut heeft, in opdracht van de Johan Cruyff Foundation, de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de ervaringen met Cruyff Courts. Aan de hand van observaties, interviews, enquêtes onder spelers, bewoners en betrokkenen en ledentalontwikkelingen van KNVB voetbalverenigingen, is een beeld geschetst van het gebruik en de effecten van de Cruyff Courts. Het onderzoek laat zien dat de Cruyff Courts veel enthousiasme losmaken bij spelers en bewoners. De velden dragen bij aan het bewerkstelligen van een dialoog tussen mensen die veel met elkaar te maken hebben zonder dat altijd te willen. Zeker voor allochtone jongens geldt dat de Cruyff Courts een welkome aanvulling zijn op het huidige sportaanbod. Toch is het ook op de Cruyff Courts niet alles goud wat er blinkt, en is er sprake van processen van verdringing en vandalisme. Voetbalclubs tonen opvallend weinig belangstelling voor de veldjes en profiteren niet of nauwelijks van de komst van een Cruyff Court.

Literatuurverwijzing: Breedveld, K., Romijn, D., & Cevaal, A. (2009). Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk: een studie naar het gebruik en de effecten van moderne trapveldjes. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ACCO-0027 Beschikbaar
Mulier instituut RUIM-0019 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B88 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2009
 • Plaats:
  's-Hertogenbosch
 • Uitgever(s):
  W.J.H. Mulier Instituut
 • Collatie:
  117 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054720973
 • Mediumsoort:
  Boek
 • Trefwoord(en):