Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Seksuele intimidatie (2000)

instrument ter preventie van extreme afhankelijkheid in de jeugdtopsport, een hulpmiddel voor topsportbonden en -verenigingen

Dit instrument is ontwikkeld als hulpmiddel voor topsportbonden en -verenigingen. Het kan worden ingezet om extreme afhankelijkheidsrelaties tussen pupil en coach in de jeugdtopsport te voorkomen. Extreme afhankelijkheid wordt door NOC*NSF gezien als ongewenst.

Literatuurverwijzing: Boom, A. ten, & Gaell, B. (2000). Seksuele intimidatie: instrument ter preventie van extreme afhankelijkheid in de jeugdtopsport, een hulpmiddel voor topsportbonden en -verenigingen. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0006 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving