Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sensor technologies and fall prevention (2016)

sensor technologies to assess fall risk in long-term care residents with dementia and gait in healthy older adults

Auteur(s): Nienke Kosse

‘Valpreventie met behulp van sensortechnologie’ is het overkoepelende thema in dit proefschrift dat de twee onderzoeksdoelen aan elkaar verbindt. Ten eerste is er onderzocht wat de potentie is van het gebruik van sensortechnologie voor het identificeren van valrisico’s bij verpleeghuisbewoners met dementie. Ten tweede is onderzocht of het mogelijk is om veranderingen te detecteren in loopvaardigheden als gevolg van natuurlijke veroudering, bij gezonde ouderen die later in hun leven kunnen vallen. 

Literatuurverwijzing: Kosse, N.M. (2016). Sensor technologies and fall prevention: sensor technologies to assess fall risk in long-term care residents with dementia and gait in healthy older adults. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Omschrijving