Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Slimme & gezonde stad (2019)

lessen in gezonde, groene en duurzame verstedelijking : hbo leerboek

Dit hbo-leerboek is één van de opbrengsten van het programma Slimme en Gezonde Stad (2015- 2018) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het leerboek is bedoeld voor hbo-studenten en andere aankomend professionals die zich (willen) richten op het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving van stadsbewoners door steden efficiënter, gezonder, groener en veiliger te organiseren en in te richten. 

Bestel het fysieke boek.

Literatuurverwijzing: Bakker, I., Jong, L. de, & Goorbergh, F. van den (2019). Slimme & gezonde stad: lessen in gezonde, groene en duurzame verstedelijking : hbo leerboek. Zwolle: Acquire Publishing BV.

Omschrijving