Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Smart moves (2014)

Organisatie(s): Smart moves!

Er is op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat nodig is voor het ontwikkelen van effectieve beweegprogramma’s in de schoolsetting, gericht op het verbeteren van cognitieve prestaties. Zo is het nog niet precies duidelijk welke typen bewegingen het beste helpen om cognitieve prestaties te verbeteren. Ook is het nog onduidelijk hoe lang je zou moeten bewegen of hoe zwaar het bewegen zou moeten zijn. In SMART MOVES! wordt hier onderzoek naar gedaan. Samen met leerlingen, leerkrachten en andere praktijkprofessionals wordt op onderzoek uitgegaan om een beweegprogramma te ontwikkelen dat cognitieve prestaties en leerprestaties kan verbeteren en op scholen uitgevoerd kan worden.

Literatuurverwijzing: Smart moves! (2014). Smart moves.

Omschrijving