Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Soccer: Moulding the Middle East and North Africa (2016)

Sport en met name voetbal heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het Midden Oosten en Noord-Afrika vanaf de late 19e eeuw. De brede onderzoeksvraag luidt derhalve wat de relatie is tussen sport en politiek in deze regio en hoe die zich heeft ontwikkeld gedurende de afgelopen 135 jaar. 

Literatuurverwijzing: Dorsey, J.M. (2016). Soccer: Moulding the Middle East and North Africa. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving