Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sociale cohesie en de rol van de sportsector (2020)

Het belang dat gehecht wordt aan sociale waarde in en door de sport, de verschuiving van de sportkeuzes van Nederlanders en de keuzes die beleidspartners maken voor het realiseren van de doelen van sportbeleid, roepen de vraag op hoe verschillende organisatievormen zich verhouden tot sociale waarde en welke gevolgen dit heeft voor het sportbeleid.

In deze special komen de volgende vragen aan bod:

  • Welke sociale waarden relateren sporters aan hun sportbeoefening?
  • Verschilt de ervaren sociale waarde tussen sporters van verschillende organisatievormen (sportvereniging, informele groep en commerciële/andere aanbieder)?
  • Welk effect hebben persoonskenmerken of kenmerken van de sport op de sociale waarde van de drie onderscheiden organisatievormen?
Literatuurverwijzing: Tiessen-Raaphorst, A. (2020). Sociale cohesie en de rol van de sportsector.

Omschrijving