Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sociale verbinding in de wijk (2017)

mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening

Auteur(s): Annica Brummel

De wijk is een belangrijke plek om sociale netwerken te vormen voor mensen met een beperking. Sommige bewonersgroepen sluiten mensen met een beperking uit. Maar ook eigen beeldvorming bij mensen met een beperking, of zelfstigma, kan het participatie in de weg staan. Bovendien verschilt het niveau van sociale verbinding verschilt per wijk. Deze studie van Annica Brummel gaat over het snijvlak tussen individu en de context, tussen zorg en welzijn, en tussen formele en informele netwerken. Het geeft inzicht in patronen die participatie op gelijke voet belemmeren, maar ook stimuleren.

Literatuurverwijzing: Brummel, A. (2017). Sociale verbinding in de wijk: mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening. Annica Brummel.

Omschrijving