Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sociale vraagstukken (z.j.)

Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties

Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

Literatuurverwijzing: Sociale vraagstukken: Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties.

Omschrijving