Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Special Heroes, sportstimulering en de rol van ouders (2013)

ouders aan het woord, die ene gouden tip bestaat niet

Auteur(s): Annemieke Haak

Ouders en verzorgers zijn duizendpoten. Ze voeden hun kinderen op, runnen het huishouden, werken of studeren, onderhouden sociale contacten, netwerken, doen boodschappen en laten de hond uit. En dan willen wij als sport- en beweegaanbieders ook graag dat ze actief zijn betrokken bij de sportparticipatie van hun kinderen. Want ouders en verzorgers vervullen een cruciale rol bij het stimuleren van sport en bewegen. En sport en bewegen is goed voor ieder kind. Zeker ook voor kinderen die speciaal onderwijs volgen. Maar hoe doen we dat nu? Hoe zien en ervaren ouders zelf hun rol, hoe kunnen Special Heroes, sportaanbieders en ouders hierin effectief samenwerken? Wat kunnen we van elkaar leren?

Literatuurverwijzing: Haak, A. (2013). Special Heroes, sportstimulering en de rol van ouders: ouders aan het woord, die ene gouden tip bestaat niet. Special Heroes.

Omschrijving