Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Speelruimte voor sport (2020)

vier beleidsscenario’s voor de organisatie en financiering van de sport in de toekomst

Organisatie(s): Nederlandse Sportraad

De NLsportraad heeft een model bedacht om aan de hand van meerdere scenario’s te discussiëren over de toekomst van de sportbranche. De NLsportraad schetst vier extreme scenario’s als basis voor deze discussie.

  1. Sport als basisvoorziening – sport als doel, publiek georganiseerd
  2. Sport als panacee – sport als middel, publiek georganiseerd
  3. Sport als vrije markt – sport als doel, privaat georganiseerd
  4. Sport als maatschappelijk ondernemen – sport als middel, privaat georganiseerd

De NLsportraad heeft bij ieder scenario aangegeven hoe de sterke en de zwakke punten van de sportbranche zich ontwikkelen. Ook heeft de NLsportraad de consequenties geschetst voor de sportdeelname en sportbeleving van de bevolking. Tenslotte heeft de NLsportraad gekeken naar de mogelijke resultaten van het Nationaal Sportakkoord in de verschillende scenario’s. In de discussienota Het speelveld van de sport zijn de gevolgen van de keuze voor het ene of het andere scenario integraal geanalyseerd.

Literatuurverwijzing: Nederlandse Sportraad (2020). Speelruimte voor sport: vier beleidsscenario’s voor de organisatie en financiering van de sport in de toekomst. NLsportraad.

Omschrijving