Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport als (bind)middel binnen de jeugdzorg (2014)

Sport kan een interessante wijkpartner zijn. Bij de sportvereniging kunnen diverse beweegprogramma’s worden uitgevoerd, bijvoorbeeld specifiek gericht op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht. Ook heeft sport een preventieve werking voor het ontstaan van gezondheidsproblemen. Maar sport is vooral een belangrijk onderdeel in de persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd. Daarnaast is sport natuurlijk ook leuk. De auteurs bepleiten om sport- en jeugdbeleid met elkaar te verbinden en het maatschappelijke goed van sport te benutten voor de positieve ontwikkeling van de jeugd. In dit artikel worden zes interventies gepresenteerd die een brug vormen tussen zorg en sport.

Literatuurverwijzing: Blom, H., Poiesz, N., Butselaar, L., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2014). Sport als (bind)middel binnen de jeugdzorg. Jeugdbeleid (pp. 61-64)

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen JEUG-TB-0011 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: