Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport & bewegen in gemeentelijk beleid binnen Twentse gemeenten (2009)

een onderzoek naar agendavormingsprocessen in Twentse gemeenten

Auteur(s): Niek Berends

Tijdens de studie is onderzocht welke invloed agendavormingsprocessen hebben op de plek van sport en bewegen als instrument voor gezondheidsbevordering op de gemeentelijke agenda binnen Twentse gemeenten. Daarnaast is er aandacht besteed aan de succes- en faalfactoren die benoemd worden met betrekking tot agendavorming. Op basis van een model waarin twee theorieën ten aanzien van agendavorming de bouwstenen vormen is gekeken naar de wijze waarop gemeentelijke agendavorming afhankelijk is van regelgeving van hogere overheden. Daarnaast is de dynamiek tijdens de verschillende werkprocessen binnen Twentse gemeenten bestudeerd.

Literatuurverwijzing: Berends, N. (2009). Sport & bewegen in gemeentelijk beleid binnen Twentse gemeenten: een onderzoek naar agendavormingsprocessen in Twentse gemeenten. Enschede: Universiteit Twente.

Omschrijving