Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport & Bewegen, meedoen is winnen (2019)

bijlage bij de beleidsnota

Deze bijlage geeft voor de beleidsnota “Sport en bewegen, meedoen is winnen” nadere doelen, indicatoren, streefwaarden voor 2024 en financiële kaders. Hiermee wordt richting gegeven voor de uitvoering van ons beleid.

Literatuurverwijzing: (2019). Sport & Bewegen, meedoen is winnen: bijlage bij de beleidsnota. Tilburg: Gemeente Tilburg.

Omschrijving