Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en bewegen in de buurt (2020) (2020)

bekendheid van Nederlanders met sportieve activiteiten in hun buurt en de buurtsportcoach, factsheet 2020/30

Via het Nationaal SportOnderzoek (NSO) uitgezet onder Nederlanders van 16 tot 80 jaar, achterhaalt het Mulier Instituut sinds 2014 tweejaarlijks in hoeverre mensen bekend zijn met en deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten in hun buurt.

Dit factsheet toont de resultaten van de meting in 2020 en vergelijkt deze (indien relevant) met vorige metingen. Het onderzoek is uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Nederlanders zijn steeds minder op de hoogte van het actief zijn van sport- en beweegactiviteiten in hun buurt. Wanneer ze er wel bekend mee zijn, nemen ze in de loop van de jaren vaker deel aan die activiteiten. De onbekendheid met sport- en beweegactiviteiten in de buurt is toegenomen van 31 procent in 2014 tot 38 procent in 2020.
  • Wandelingen (30%), fietstochten (19%) en hardloopevenementen (17%) zijn net als in 2014, 2016 en 2018 de meest bekende activiteiten.
  • 60 procent van de kinderen en 42 procent van de volwassenen die de sport- en beweegactiviteiten in de buurt kennen, neemt daaraan deel.
  • 39 procent van de Nederlanders is (zeer) tevreden over de mogelijkheden om aan sport- en beweegactiviteiten in de buurt deel te nemen. De tevredenheid met het aanbod in de buurt neemt sinds 2014 af (2018: 44%, 2016: 48% en 2014: 51%).
  • 44 procent van de volwassenen en 62 procent van de kinderen (volgens hun ouders) geeft aan dat hun sportgedrag in de buurt in de coronatijd is veranderd.
  • Op de vraag of men één of meer speciale functionarissen kent die in hun buurt of dorp sport- en beweegactiviteiten organiseren of stimuleren, heeft een kwart (25%) van deze functie gehoord. Ruim een derde (39%) weet het niet en nog eens een derde (36%) heeft nog nooit van deze functie gehoord.
  • Bijna de helft (47%) van de Nederlanders die bekend zijn met de sport- en beweegfunctionaris(sen), ziet de inzet van deze functionaris terug in activiteiten en evenementen.
Literatuurverwijzing: Heijnen, E., & Stam, W. van (2020). Sport en bewegen in de buurt (2020): bekendheid van Nederlanders met sportieve activiteiten in hun buurt en de buurtsportcoach, factsheet 2020/30. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving