Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en bewegen voor mensen met een visuele beperking (2022)

factsheet

Deze factsheet bevat informatie over mensen met een visuele beperking, hun sportdeelname, hoe deze doelgroep voor sport en bewegen kan worden geactiveerd en hoe deze doelgroep te bereiken is. 

Er zijn factsheets verschenen over sport en bewegen voor mensen met een: auditieve beperking, chronische aandoening, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en kinderen met een beperking

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, & Berg, L. van den (2022). Sport en bewegen voor mensen met een visuele beperking: factsheet. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving