Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en cultuur (2016)

patronen in belangstelling en beoefening

Veel mensen beleven in hun vrije tijd plezier aan sport en cultuur. Ze bezoeken wedstrijden, uitvoeringen, tentoonstellingen of festivals, ze volgen sport en cultuur via de media, of ze beoefenen zelf actief een tak van sport of een vorm van cultuur. Wie doen er mee aan welke activiteiten? Bereikt cultuur dezelfde mensen als sport of zijn het gescheiden werelden? Het rapport bevat gedetailleerde cijfers over deelname aan tal van sportieve en culturele activiteiten. Op hoofdlijnen telt sport meer beoefenaars dan cultuur (76% versus 61% procent van de personen van 12 jaar en ouder doet dat minstens één keer per jaar). Daar staat tegenover dat cultuur meer bezoekers trekt dan sport (92% versus 51% brengt minstens één keer per jaar een bezoek). Via de media is het bereik van beide heel groot. De werelden van sport en cultuur zijn dan ook niet scherp van elkaar gescheiden. Zowel bij bezoek als bij beoefening rapporteert de helft van de bevolking sport en cultuur te hebben gecombineerd. Een kleine groep sportende cultuurliefhebbers (8%) is zowel sportief als cultureel actief.

Literatuurverwijzing: Tiessen-Raaphorst, A., & Broek, A. van den (2016). Sport en cultuur: patronen in belangstelling en beoefening. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Omschrijving